Vynálezy

Máme technické riešenia komplexného zariadenia umožňujúce vytvárať otvory do zeme najrôznejších priemerov a hĺbok s robotickou obsluhou. Niektoré z nich sú zapísané úžitkové vzory na Úrade priemyselného vlastníctva SR, pripravujú sa aj ďalšie. Ich kombinácia je základom komplexného riešenia projektu výskumu a vývoja systému hĺbkovej bane (Deep Mining System DMS). Je to ťažobná banská šachta hlboká viac ako 10 km kde sa nachádzajú množstvá vzácnych nerastov a surovín. Po ich vyťažení umožní šachta klasickú ťažbu vysokoenergetickej geotermálnej energie z veľkých hĺbok Zeme.
Čítajte viac o vynálezoch

Motivácia

Základnou myšlienkou je úvaha, že Boží dar – teplo Zeme je hriešne málo využívané. Súčasná ťažba geotermálnej energie je obmedzená na niekoľko miest, kde sú náhodou vhodné podmienky, aj to vo forme málo výdatných zdrojov väčšinou teplej vody tam, kde to geologické podmienky umožňujú. Táto voda býva obyčajne zaujímavá z kúpeľníckeho hľadiska, energeticky ju využívať je preto väčšinou plytvaním vzácnych zdrojov liečivej vody.
Naviac, po použití sa ňou väčšinou aj znečisťujú povrchové vody.
Čítajte viac o motivácií

O vynálezcovi

Autor je informatik, absolvent elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Má dobré základy z matematiky, fyziky, strojárenstva, materiálov, atómovej fyziky, ale najmä z elektrotechniky so špecializáciou na automatizáciu. Pracoval v automobilkách Tatra Kopřivnice a BMW v Mníchove.
Čítajte viac o vynálezcovi