Dipl. Ing. Edgar Hoffmann

Autor je informatik, absolvent elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Má dobré základy z matematiky, fyziky, strojárenstva, materiálov, atómovej fyziky, ale najmä z elektrotechniky so špecializáciou na automatizáciu. Pracoval v automobilkách Tatra Kopřivnice a BMW v Mníchove. Nástupom počítačov v 70-tich rokoch sa venoval ich náročnej údržbe, od sovietskych zn. Minsk až po najväčšie počítače v RVHP. Zorganizoval aj servis počítačov IBM na Slovensku. Dodával modemy na tvorbou prvých sieťových prepojení bankových výpočtových systémov Bratislava – Košice – Žilina. Neskôr sa zúčastnil budovania digitálnych sietí a komunikácií po optických vláknach so zameraním na meraciu techniku Siemens. Pôsobil aj ako znalec z odboru elektrotechnika, systémy a výpočtová technika.
Po skončení aktívnej kariéry na Telekomunikačnom úrade SR ako riaditeľ odboru telekomunikačných a informačných technológií, sa intenzívne zaoberal úvahami o tom, čo by bolo spoločensky najdôležitejšie dosiahnuť a malo najväčší celospoločenský dopad. Dospel k názoru, že je to v súčasnosti práve nájdenie, získanie a vyťaženie nerastného bohatstva a tepla nevyčísliteľnej hodnoty a množstva z hĺbky zeme! Dal sa na štúdium baníctva čo mu neposkytlo potrebnú inšpiráciu. Bolo potrebné uvažovať úplne inak. Preto často narážal na odmietnutie typu: „to sa tak nerobí“. Edgar Hoffmann ovláda slovenský, nemecký a ruský jazyk.