Základnou myšlienkou je úvaha, že Boží dar – teplo Zeme je hriešne málo využívané. Súčasná ťažba geotermálnej energie je obmedzená na niekoľko miest, kde sú náhodou vhodné podmienky, aj to vo forme málo výdatných zdrojov väčšinou teplej vody tam, kde to geologické podmienky umožňujú. Táto voda býva obyčajne zaujímavá z kúpeľníckeho hľadiska, energeticky ju využívať je preto väčšinou plytvaním vzácnych zdrojov liečivej vody.
Naviac, po použití sa ňou väčšinou aj znečisťujú povrchové vody.
Ťažba geotermálnej energie vo forme tepla suchej skaly z veľkej hĺbky spomínané negatívne stránky nemá, až na dosiahnuteľnosť. Je voči životnému prostrediu úplne neškodná! Nie len, že neprodukuje emisie ani iný odpad, je to jediný zdroj energie, ktorý z princípu neprispieva k otepľovaniu planéty, preto, že energia sa tu nevyrába, iba premiestňuje z vnútra planéty na jej povrch!
Dosiahnuteľná sa stane uplatnením nášho technického riešenia robotického systému vytvárania banskej ťažobnej šachty do hĺbky viac ako 10 km, kde sa nachádza veľa vzácnych surovín, a teplota stúpa približne o 30°C na každý km. Navrhovaná technológia počíta s problémom teploty tak, že uvažuje priebežné chladenie šachty na izbovú teplotu tekutým plynom. Doprava tekutého plynu, automatický chladiaci systém, korunová vŕtačkou, ktorá pracuje na dne jamy, ozubená dráha, robotické vozíky, ktoré na nej majú premávať a ďalšie detaily technického riešenia sú predmetom ochrany duševného vlastníctva. Materiál je uvoľňovaný riadenými explóziami a vyváža sa robotickými vozíkmi po ozubenej dráhe priebežne vytváranej a dopĺňanej na dne tam, kde pracuje korunová vŕtačka.
Po vyťažení užitočného materiálu sa šachta využije na ťažbu spomínaného tepla suchej skaly.
Zaujímavá je aj revolučná, technicko – ekonomická bilancia vŕtania spôsobúca, že celkové náklady na vŕtanie s pribúdajúcou hĺbkou klesajú! Návrh na nové a zatiaľ nepoužívané technické riešenie prinesie bani prestížne uznanie a miesto vo svete.
Nepôjde len o zisk z vyťaženého materiálu a následného využívania čistej vysokoenergetickej geotermálnej energie prostredníctvom existujúceho energetického komplexu ale najmä z výroby a predaja progresívnej unikátnej technológie a exportu know how najprogresívnejších baníckych technológií. Po overení pilotného projektu majú tieto technológie plánovanú širokú paletu použitia, od banskej ťažby cez ťažbu zo dna oceánu, hĺbenie šácht ako úložísk nebezpečného materiálu až po šachty pre úplne bezpečné jadrové reaktory.
Úspech sa dá očakávať z poznatkov získaných z rekordného klasického prieskumného vrtu do podobnej hĺbky, ktorý sa podaril ruským vedcom na poloostrove Kola.